till navigeringen till innehåll
 

Det borgerliga programmet för 2011-2014

Här presenteras de borgerliga partiernas 27-punktsprogram för mandatperioden. 

Nu har halva tiden gått

En hel del har hänt under 2011-2012. Campus Roslagen har bildats, flera nya bostadsområden planerats, tätorterna har förskönats, dialogen med medborgarna har förbättrats. Skolan visar bättre resultat och stora planer finns för Norrtälje Hamn och busscentralen i Norrtälje stad.

Här hittar du en uppdatering av vad som är genomfört, påbörjat och vad som planeras under 2013 och 2014. Det är den borgerliga gruppen som kommenterar programmet.

Läs mer utförligt om det borgerliga handlingsprogrammet under respektive punkt.


 


Det borgerliga programmet för 2011-2014

Senast uppdaterad :2014-10-30
Skriv ut
Dela länkar med andra
| Fler
Relaterad information
Sidan utskriven den 31 januari 2015