till navigeringen till innehåll
 

9. Bygga gångvägar, cykelvägar och mopedvägar samt pendlarparkeringar

  • Trafikanter ska på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig fram.
  • Gångvägar, cykelvägar och mopedvägar ska också byggas så att folkhälsan stimuleras.
  • Fler pendlarparkeringar ska byggas så att medborgarna på ett smidigt sätt kan utnyttja kollektivtrafiken.

Halvtid

  • Nya trafikljus och rondeller planeras och har byggts.
  • Nya gång- cykel och mopedvägar har anlagts, bland annat Strandvägen och Baldersgatan till Färsna. Ett nästa steg är att se över hur de kan bindas ihop.
  • Södra infarten har fått en ny pendlarparkering med plats för 300 bilar. Fler platser planeras i området.

Tillbaka till det borgerliga programmet.

Senast uppdaterad :2013-01-22
Skriv ut
Dela länkar med andra
| Fler
Sidan utskriven den 02 februari 2015