till navigeringen till innehåll
 

7. Tydligare styrning av de kommunala bolagen

  • Tydligare ägardirektiv ska ges.
  • Utveckling av koncerntänkandet.
  • Samordning av administrativa funktioner.
  • Fortsatta avkastningskrav.

Halvtid

  • Ägardirektiv är under framtagande och beslutas om under våren 2013.
  • De kommunala bolagen deltar i arbetet med översiktsplanen, i kommunens ledningsgruppsarbete och hälften av bolagen får stöd i ekonomifrågor av kommunen.

Tillbaka till det borgerliga programmet.

Senast uppdaterad :2013-01-22
Skriv ut
Dela länkar med andra
| Fler
Sidan utskriven den 30 januari 2015